Úradný preklad

Ako prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR vykonávam úradný preklad v jazykovej kombinácii taliansky jazyk – slovenský jazyk. Prekladám všetky typy dokladov a iných dokumentov, ktoré sú určené na právne účely a je vyžadovaný ich úradný preklad.

30. mája 2017