Preklady a transkreácia

Prekladám texty z talianskeho jazyka do slovenského jazyka alebo zo slovenského jazyka do talianskeho jazyka. Takisto robím transkreáciu strojového prekladu v uvedených jazykových kombináciách.

30. mája 2017