• Úradné a komerčné preklady

  preklady dokladov a iných dokumentov z rôznych oblastí v jazykovej kombinácii taliančina - slovenčina
 • Tlmočenie

  konzekutívne tlmočenie pri rôznych príležitostiach
 • Copywriting

  kreatívne písanie reklamných textov, propagačných článkov a iných druhov textov

O mne

Marcel Melicher

Prekladateľ a tlmočník z talianskeho jazyka.

Mal som devätnásť rokov, keď som prvý krát videl more. Bol to silný zážitok, pamätám si ho dodnes. Bolo to práve Jadranské more na severe Talianska. Osud ma k nemu zaviedol práve v tejto krajine a Taliansko, jeho kultúra a jazyk odvtedy zostali už navždy v mojom srdci.

Kompetentnosť

Vzdelanie

Taliančinu som sa začal učiť už v roku 2000 na jazykových kurzoch. Tieto základy som si prakticky rozšíril štvorročným pobytom v Taliansku, čo bolo pre moje znalosti jazyka prelomové. Praktické znalosti jazyka som nakoniec doplnil vysokoškolským štúdiom talianskeho jazyka a kultúry na FF UKF v Nitre, ktoré som ukončil v roku 2016.

Stavovské organizácie

Prekladatelia a tlmočníci na voľnej nohe si potrebujú vymieňať skúsenosti a vedomosti s kolegami ako aj spoločne pracovať na otázkach týkajúcich sa ich práce. Keď som v roku 2014 začal pracovať ako prekladateľ a tlmočník, stal som sa členom profesijnej organizácie SAPT – Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov. SAPT je občianske združenie prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku, ktorí vykonávajú prekladateľskú a tlmočnícku činnosť ako svoje hlavné povolanie. V rámci združenia sa vzdelávame na zaujímavých odborných wokshopoch, podieľame sa na tvorbe legislatívy a hlavne si vymieňame skúsenosti.

Spolupráca

V spolupráci s mojimi kolegami prekladateľmi Vám viem zabezpečiť aj úradný preklad (s úradnou pečiatkou) pre použitie na právne účely. Takisto v prípade prekladu do talianskeho jazyka viem zabezpečiť kontrolu a prípadnú korektúru preloženého textu zo slovenčiny do taliančiny rodeným talianom.

Skúsenosti

CAT nástroje - Trados Studio
CAT nástroje - Trados Studio
80%
Odborný preklad - Právo a legislatíva
Odborný preklad - Právo a legislatíva
80%
Odborný preklad - strojárstvo
Odborný preklad - strojárstvo
60%
Odborný preklad - automotive
Odborný preklad - automotive
80%
Odborný preklad - riadenie systémov kvality
Odborný preklad - riadenie systémov kvality
70%
Odborný preklad - účtovníctvo
Odborný preklad - účtovníctvo
80%
Prepis hovoreného slova
Prepis hovoreného slova
70%
Preklad a tvorba titulkov
Preklad a tvorba titulkov
60%
Literárny preklad
Literárny preklad
40%
Copywriting
Copywriting
60%

Hľadáte talianskeho prekladateľa alebo tlmočníka?

Neváhajte ma kontaktovať a osloviť ma s Vašim projektom

Služby

Úradný preklad

Ako prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR vykonávam úradný preklad v jazykovej kombinácii taliansky jazyk – slovenský jazyk. Prekladám všetky typy dokladov a iných dokumentov, ktoré sú určené na právne účely a je vyžadovaný ich úradný preklad.

Preklady a transkreácia

Prekladám texty z talianskeho jazyka do slovenského jazyka alebo zo slovenského jazyka do talianskeho jazyka. Takisto robím transkreáciu strojového prekladu v uvedených jazykových kombináciách.

Copywriting

To že každý z nás vie písať. Nie každý však vie napísať zrozumiteľný, ľahko čitateľný a účelný text. Prípadne na to možno len nemáte čas. Tvorivému písaniu a Copywritingu sa venujem už niekoľko rokov a rád napíšem požadovaný text aj pre Vás.

Titulkovanie

V ponuke mojich služieb je aj preklad a tvorba titulkov k videám alebo filmom v pôvodnom talianskom znení. Či už sa jedná o titulkovanie krátkych videoprezentácií, reklamných spotov alebo celovečerných filmov, neváhajte sa na mňa obrátiť.

Profesionálne služby

Text a jazyky, to je môj každodenný chlebíček.
Profesijne sa venujem prekladom od roku 2014 a neustále sa v tejto oblasti vzdelávam, pretože jazyk je živý a neustále sa vyvíja.

Kontakty

Budem rád, ak ma budete kontaktovať telefonicky alebo emailom, prípadne prostredníctvom kontaktného formulára hneď tu vedľa.
Rád sa s Vami stretnem aj osobne v mojej kancelárii v Šamoríne vo vopred dohodnutom termíne.

Mgr. Marcel Melicher

Hlavná 31

931 01 Šamorín

Slovensko

 • Začiatok
 • O mne
 • Kompetentnosť
 • Skúsenosti
 • Služby
 • Kontakty