Redakcia a korektúra

Kvalitný text potrebuje prejsť kontrolou viacerých očí. Aj ten najlepší prekladateľ alebo autor potrebuje, aby text skontroloval ďalší odborník a spoločne text vylepšili. Redakciou sa preklad a text kontroluje po štylistickej, terminologickej a kultúrnej stránke. Jazykovou korektúrou sa zasa odstránia gramatické chyby a nevhodné slová.

30. mája 2017