Úradný preklad

V jazykovej kombinácii taliansky jazyk – slovenský jazyk prekladám pre súkromných zadávateľov všetky typy dokladov a iných dokumentov určených na právne účely (rodné listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy, výpisy z obchodného registra, zmluvy a iné.), ako aj preklady pre orgány verejnej správy.

30. mája 2017