Niečo viac o mne…

Taliančinu som sa začal učiť už v roku 2000 na jazykových kurzoch v Talianskom kultúrnom inštitúte v Bratislave. Mojim prvým lektorom taliančiny bol Pavol Štubňa. Tieto základy som si prakticky rozšíril štvorročným pobytom v Taliansku, na ktorý ma výborne pripravila Svetlana Šugárová. Jej vďačím za výborné znalosti talianskej gramatiky a pracovný pobyt v Taliansku bol pre praktické znalosti jazyka a kultúry prelomový. Tieto znalosti jazyka som nakoniec doplnil vysokoškolským štúdiom talianskeho jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré som ukončil v roku 2016.

Prekladu sa aktívne venujem od roku 2014. Spočiatku som sa venoval prevažne odborným prekladom z oblasti ekonómie, účtovníctva, strojárstva, výpočtovej techniky a automobilového priemyslu. Neskôr pribudli odborné preklady z oblasti práva a v roku 2022 som úspešne absolvoval odborné skúšky úradného prekladateľa pre taliansky jazyk. Od februára 2023 som zapísaný ako úradný prekladateľ v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkom Ministerstva spravodlivosti SR

Od roku 2022 spolupracujem s Talianskym kultúrnym inštitútom pri audiovizuálnom preklade a tvorbe slovenských titulkov pre filmy uvádzané na filmovom festivale talianskeho filmu MittelCinema Fest Bratislava.

V roku 2023 mi vyšiel prvý knižný preklad z taliančiny do češtiny vo vydavateľstve Grada Publishing.

Členstvo v prekladateľských organizáciách a združeniach:

SAPT – Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov

DoSlov – Občianske združenie literárnych prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek

SSPOL – Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Citát z mojej obľúbenej knihy

Ogni tanto mi chiedo cosa stiamo aspettando. Che sia troppo tardi, madamme.
Alessandro Baricco: Oceano mare

Niekedy sa pýtam na čo čakáme. Až bude príliš neskoro, madam.
Alessandro Baricco: Oceán more

21. júna 2022