Spolupráca

V spolupráci s mojimi kolegami prekladateľmi Vám viem zabezpečiť aj úradný preklad (s úradnou pečiatkou) pre použitie na právne účely. Takisto v prípade prekladu do talianskeho jazyka viem zabezpečiť kontrolu a prípadnú korektúru preloženého textu zo slovenčiny do taliančiny rodeným talianom.

30. mája 2017