Stavovské organizácie

Prekladatelia a tlmočníci na voľnej nohe si potrebujú vymieňať skúsenosti a vedomosti s kolegami ako aj spoločne pracovať na otázkach týkajúcich sa ich práce. Keď som v roku 2014 začal pracovať ako prekladateľ a tlmočník, stal som sa členom profesijnej organizácie SAPT – Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov. SAPT je občianske združenie prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku, ktorí vykonávajú prekladateľskú a tlmočnícku činnosť ako svoje hlavné povolanie. V rámci združenia sa vzdelávame na zaujímavých odborných wokshopoch, podieľame sa na tvorbe legislatívy a hlavne si vymieňame skúsenosti.

30. mája 2017