Vzdelanie

Taliančinu som sa začal učiť už v roku 2000 na jazykových kurzoch. Tieto základy som si prakticky rozšíril štvorročným pobytom v Taliansku, čo bolo pre moje znalosti jazyka prelomové. Praktické znalosti jazyka som nakoniec doplnil vysokoškolským štúdiom talianskeho jazyka a kultúry na FF UKF v Nitre, ktoré som ukončil v roku 2016.

30. mája 2017